Site optimizat pentru Internet Explorer 5.5/6
   
 

STATUT - COD DEONTOLOGIC

 

 

[Condiţii generale pentru numirea procurorilor]

[Drepturile procurorilor]

            Potrivit Legii de organizare judecătorească nr.92/1992, procurorii au calitatea de magistrat şi fac parte din corpul magistraţilor.

Ca efect al apartenenţei procurorilor la corpul magistraţilor, aceştia au obligaţiile specifice magistraţilor şi se bucură de drepturile recunoscute de lege.

Procurorii au fost primii magistraţi care şi-au adoptat un cod deontologic.

Īn anul1996 Consiliul de conducere al Ministerului Public a adoptat „Codul eticii profesionale a procurorilor”.

Īn anul 2005 Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat „Codul deontologic al Magistraţilor”.

Actualul Cod deontologic al magistraţilor este structurat īn jurul a şapte capitole:

             -  Dispoziţii generale

§         independenţa justiţiei;

§         promovarea supremaţiei legii;

§         imparţialitatea magistraţilor;

§         exercitarea īndatoririlor profesionale;

§         demnitatea şi onoarea profesiei de magistrat;

§         activităţi incompatibile cu calitatea de magistrat.

Printre principiile enunţate de acest cod enumerăm:

Magistraţii trebuie să-şi exercite funcţia cu obiectivitate şi imparţialitate, avānd ca unic temei legea, fără a da curs presiunilor şi influenţelor de orice natură.

Aceştia au īndatorirea de a contribui la garantarea supremaţiei legii şi a statutului de drept, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

Īn cursul procedurii judiciare, magistraţii trebuie să aibă o atitudine echidistantă, fără influenţe de rasă, sex, religie, naţionalitate, precum şi de statut socio-economic, politic şi cultural al unei persoane.

De asemenea magistraţii au īndatorirea de a proteja, egalitatea cetăţenilor īn faţa legii, asigurāndu-le un tratament juridic nediscriminatoriu,  de a respecta şi apăra demnitatea, integritatea fizică şi morală a tuturor persoanelor care participă īn orice calitate, la procedurile judiciare.

Atāt īn exercitarea atribuţiilor profesionale cāt şi īn afara acestora, magistraţii sunt datori să se abţină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor īn funcţie şi societate.

 

a) Condiţii generale pentru numirea procurorilor

 

Poate fi numit procuror persoana care īndeplineşte următoarele condiţii:

§        este numai cetăţean romān cu domiciliul īn Romānia şi are capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor;

§        este licenţiat īn drept;

§         nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;

§         cunoaşte limba romānă;

§         este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei;

§        a absolvit Institutul Naţional al Magistraturii sau a promovat concursul de admitere īn funcţie.

Procurorii, cu excepţia celor stagiari, sunt numiţi prin decret al Preşedintelui Romāniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Procurorii stagiari sunt numiţi īn funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Īnainte de a‑şi exercita atribuţiile procurorii sunt obligaţi să depună jurămāntul 

  

                 b) Drepturile procurorilor

             

           Conform legii, procurorii se bucură de stabilitate şi nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi preventiv, fără īncuviinţarea Consiliului Superior al Magistraturii.

Ministerul de Interne are obligaţia, potrivit legii, de a acorda, la cerere, protecţie magistraţilor procurori şi familiilor lor īn cazurile īn care viaţa, integritatea corporală sau avutul acestora sunt supuse unor ameninţări.

Procurorii pot fi eliberaţi din funcţiile pe care le deţin numai īn cazurile enumerate de lege, şi anume: demisie, pensionare potrivit legii, transferarea īntr-o altă funcţie īn condiţiile legii, dacă īmpotriva lui s-a luat măsura īndepărtării din funcţie, fie ca măsură disciplinară, fie pentru vădită incapacitate profesională, dacă a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune, dacă nu mai īndeplineşte condiţiile prevăzute de art.13 alin.2 din Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor.

Procurorii au dreptul să pledeze īn condiţiile prevăzute de lege cauzele lor  personale, ale părinţilor, soţilor (soţiilor) şi copiilor lor, precum şi ale persoanelor aflate sub tutela sau curatela lor.

Promovarea şi transferarea procurorilor se poate face numai cu consimţămāntul acestora, la fel ca şi delegarea, īntr-un an, cu mai mult de două luni.

Procurorii se bucură, de asemenea, de o serie de alte drepturi, cum ar fi salariul, concediul anual de odihnă şi de studii, asistenţă medicală şi medicamente, asigurarea de risc profesional, pentru viaţă, sănătate şi bunuri, dreptul la pensie.