Site optimizat pentru Internet Explorer 5.5/6
   
 

COMPETENŢA MATERIALĂ ŞI PERSONALĂ

 

  Extrase din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Art. 100

(1) Parchetele militare exercită prin procurorii militari atribuţiile prevăzute la art. 63, care se aplică īn mod corespunzător.

(2) Parchetele militare efectuează urmărirea penală īn cauzele privind fapte penale comise de militari romāni dislocaţi pe teritoriul altor state, īn cadrul unor forţe multinaţionale, īn condiţiile īn care, potrivit unei convenţii internaţionale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitată jurisdicţia romānă. Procurorii militari participă la şedinţele de judecată ce se desfăşoară potrivit art. 57.

(…)

 

Art. 63

Ministerul Public exercită prin procurori următoarele atribuţii:

a) efectuează urmărirea penală īn cazurile şi īn condiţiile prevăzute de lege şi participă, potrivit legii, la soluţionarea conflictelor prin mijloace alternative;

b) conduce şi supraveghează activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare, conduce şi controlează activitatea altor organe de cercetare penală;

c) sesizează instanţele judecătoreşti pentru judecarea cauzelor penale, potrivit legii;

d) exercită acţiunea civilă, īn cazurile prevăzute de lege;

e) participă, īn condiţiile legii, la şedinţele de judecată;

f)  exercită căile de atac īmpotriva hotărārilor judecătoreşti, īn condiţiile prevăzute de lege;

g) apără drepturile şi interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicţie, ale dispăruţilor şi ale altor persoane, īn condiţiile legii;

h) acţionează pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, sub coordonarea ministrului justiţiei, pentru realizarea unitară a politicii penale a statului;

i) studiază cauzele care generează sau favorizează criminalitatea, elaborează şi prezintă ministrului justiţiei propuneri īn vederea eliminării acestora, precum şi pentru perfecţionarea legislaţiei īn domeniu;

j) verifică respectarea legii la locurile de deţinere preventivă;

k) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege.

  

Art. 57

(...)

(2) Instanţele militare pot judeca şi pe teritoriul altor state, militari romāni, membri ai unei forţe multinaţionale, īn condiţiile īn care, potrivit unei convenţii internaţionale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitată jurisdicţia romānă.

(…)

 

 

Extrase din Codul de procedură penală

 

Art. 39 – Competenţa curţii militare de apel

(1) Curtea militară de apel judecă īn primă instanță:

a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 394-397, 399-412 şi 438-445, săvārşite de militari;

b) infracţiunile privind securitatea națională a Romāniei, prevăzute īn legi speciale, săvārșite de militari;

c) infracțiunile săvārșite de judecătorii tribunalelor militare și de procurorii militari de la parchetele militare care funcționează pe lāngă aceste instanțe.

d) infracțiunile săvārșite de generali, mareșali și amirali;

e) cererile de strămutare, īn cazurile prevăzute de lege.

(2) Curtea militară de apel judecă apelurile īmpotriva hotărārilor penale pronunțate de tribunalele militare.

(3) Curtea militară de apel soluționează conflictele de competență ivite īntre tribunalele militare din circumscripția sa, precum și contestațiile formulate īmpotriva hotărārilor pronunțate de acestea īn cazurile prevăzute de lege.

(4) Curtea militară de apel soluționează și alte cauze anume prevăzute de lege.

 

 

Art. 36 – Competenţa tribunalului

(1) Tribunalul judecă īn primă instanţă:

a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 188-191, art. 209-211, art. 254, 2561, 263, 282, art. 289-294, art. 303, 304, 306, 307, 309, 345, 346, 354 și art. 360-367

b) infracţiunile săvārşite cu intenţie depășită care au avut ca urmare moartea unei persoane;

c) infracțiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sau Direcția Națională Anticorupție, dacă nu sunt date prin lege īn competența altor instanțe ierarhic superioare;

c1) infracțiunile de spălare a banilor și infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale , cu modificăile ulterioare;

d) alte infracțiuni date prin lege īn competența sa.

(2) Tribunalul soluționează conflictele de competență ivite īntre judecătoriile din circumscripția sa, precum și contestațiile formulate īmpotriva hotărārilor pronunțate de judecătorie īn cazurile prevăzute de lege.

(3) Tribunalul soluționează și alte cauze anume prevăzute de lege.

 

Art. 37 – Competenţa tribunalului militar

(1) Tribunalul militar judecă īn primă instanţă toate infracțiunile comise de militari pānă la gradul de colonel inclusiv, cu excepția celor date prin lege īn competența altor instanțe.

(2) Tribunalul militar soluționează și alte cauze anume prevăzute de lege.