Site optimizat pentru Internet Explorer 5.5/6
   
 

 

BULETIN INFORMATIV

AL PARCHETULUI MILITAR DE PE LÂNGĂ CURTEA MILITARĂ DE APEL

 

 

I.ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MINISTERULUI PUBLIC

 • Constituţia României

 • Legea nr. 304/2003 privind organizarea judiciară

 • Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 529/C/2007 pentru aprobarea Regulamentului de ordine     interioară al parchetelor

 

II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE SECŢIILOR, PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE ŞI PROGRAMUL DE AUDIENŢE

 

         Structura organizatorică şi atribuţiile secţiilor sunt stabilite prin Regulamentul de ordine interioară al parchetelor aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 529/C/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.154/05.03.2007.

          Programul de funcţionare al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel este zilnic, de luni până vineri, între orele 800 -1600, existând în permanenţă un procuror care execută serviciul de intervenţie la domiciliu.

          Persoanele interesate se pot adresa procurorului de serviciu desemnat, zilnic, de luni până vineri, între orele 800 -1600.

 

 

III. NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PARCHETULUI MILITAR  DE PE LÂNGĂ CURTEA MILITARĂ DE APEL  ŞI ALE FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE

 

Procuror general militar - NICOLAU ADRIAN CORNEL

 

Procuror general militar adjunct - TRUICĂ PAUL

 

Procuror militar şef secţie urmărire penală - NAE NICULAE

 

Procuror militar şef secţie judiciară - OLTEANU MARIUS

 

 

Colegiul de conducere este format din:

 • NICOLAU ADRIAN CORNEL - procuror general militar;

 • NAE NICULAE - procuror militar şef secţie urmărire penală;

 • OLTEANU MARIUS  - procuror militar şef secţie judiciară.

Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind dreptul de acces la informaţii de interes public, relaţii publice şi purtător de cuvânt al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel este numit procuror general adjunct - TRUICĂ PAUL

 

 

IV.COORDONATELE DE CONTACT ALE PARCHETULUI MILITAR DE PE LÂNGĂ CURTEA MILITARĂ DE APEL

 

        Sediu : Bucureşti, str. George Georgescu, nr. 3, sect. 4

                     Telefon : 021 - 3370595

                      Fax : 021 - 3370484

                      Mail:

                                  Website: http://pmcma.mpublic.ro

 

 

V. SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ŞI BILANŢUL CONTABIL

 

Bugetul parchetelor militare este gestionat de Ministerul Apărării, ministrul apărării având calitatea de ordonator principal de credite, iar drepturile materiale şi băneşti ale personalului parchetelor militare şi mijloacele materiale, inclusiv cele auto, necesare funcţionării parchetelor militare se asigură de Ministerul Apărării (art. 131, alin. 4 şi art. 138, alin. 3 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară).

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel nu dispune de un departament economico-financiar şi nici de un buget propriu de venituri şi cheltuieli, acesta fiind gestionat de către Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

  

VI. PROGRAMELE ŞI STRATEGIILE PROPRII

 • Conducerea Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel a iniţiat şi desfăşoară un amplu proces de reproiectare (actualizare şi modernizare) a sistemului managerial al unităţii şi al parchetelor militare din circumscripţie. Planul de reproiectare managerială are un caracter global şi integrator şi vizează toate componentele structurale şi procesuale, precum şi toate nivelurile ierarhice ale sistemului. Obiectivul strategic constă în implementarea deplină a dispoziţiilor privind organizarea judiciară, precum şi a măsurilor şi acţiunilor cuprinse în Strategia de reformă a sistemului judiciar, precum şi în Strategia de informatizare a sistemului judiciar. De asemenea, are în vedere modernizarea infrastructurii parchetelor militare, adaptarea deplină la noul cadru procesual penal şi armonizarea cu toate celelalte componente ale sistemului judiciar.

 • Programele de activitate semestriale.

 

VII. MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI PARCHETULUI MILITAR DE PE LÂNGĂ CURTEA MILITARĂ DE APEL ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

 

La nivelul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel funcţionează o comisie de analiză privind încălcarea dreptului la acces la informaţiile de interes public formată din:

 •    procuror general adjunct TRUICĂ PAUL;

 •    procuror şef secţie judiciară  OLTEANU MARIUS.

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în dreptul de acces la informaţii de interes public are la dispoziţie modalităţile de contestare prevăzute de art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001.

Prezentul Buletin informativ a fost întocmit în temeiul art. 5, alin. 2 din Legea        nr. 544/2001 şi art. 10, alin. 2 din H.G nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001.