Site optimizat pentru Internet Explorer 5.5/6
   
 

 

Lista candidaţilor referitoare la îndeplinirea condiţiilor legale de participare la examenul pentru promovarea din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare în cadrul aceluiaşi parchet, care va avea loc în data de 14.12.2015  

 

Lista candidaţilor referitoare la îndeplinirea condiţiilor legale de participare la concursul de promovare al grefierilor în funcţii de execuţie vacante la parchetele superioare, care va avea loc în data de 15.12.2015 

 

Proces verbal întocmit de comisia de concurs - 03.12.2015

Proces verbal întocmit de comisia de concurs - 28.11.2015

 

Proces verbal întocmit de comisia de concurs - 08.12.2015

 

Tabel cu nota finală obţinută de candidaţii participanţi la proba practică ţi proba scrisă la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceluiaşi parchet şi de promovare din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare în cadrul aceluiaşi parchet ce a avut loc la data de 14.12.2015 

 

Proces verbal extragere subiecte, Proces verbal note proba practică, Proces verbal note proba scrisă, Proces verbal media finală, Subiecte

***

 

Concursul de promovare în funcţii de conducere (prim grefier şi grefier şef secţie) a grefierilor din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel şi al parchetelor militare din circumscripţie

 

 

Anunţ concurs

 

Tematică şi bibliografie

 

Formular de înscriere

 

Listă candidaţi

 

Subiecte si barem

Subiecte - varianta 2

Barem - varianta 2

 

Rezultatele probei scrise

 

Proces verbal COMISIE DE CONTESTAŢII din 22.06.2015

 

Rezultate definitive proba scrisă

Tabel privind programarea candidaţilor în vederea susţinerii probei orale din 26.06.2015

Rezultate proba orală

Tabelul privind clasificarea candidațílor la concursul de promovare în funcţii de conducere a grefierilor

Arhiva : 2012, 2014